חיפוש

מה היא קרן פנסיה נבחרת

העשור שהתחיל בשנת 2010 היה עשור חשוב מאד, בכל האמור לתחום הפנסיוני. בעשור הזה עצרה ממשלת ישראל הידרדרות שנמשכה שנים ארוכות בתחום וירידה הדרגתית במספר האזרחים הישראלים שהייתה ברשותם קרן פנסיה פעילה שתשלם להם קצבה לעת זקנה. בראש וראשונה התקבלה החלטה שכל שכיר וכל עצמאי יהיו מחויבים להפקיד מההכנסה החודשית שלהם לצרכי הפנסיה. שכירים יעשו זאת באמצעות המעביד, שיפריש מהשכר שלהם את החלק שלהם בפנסיה מצד אחד ויפקיד עבורם גם את החלק שלו כנהוג על פי חוק לקרן הפנסיה. צעד חשוב לא פחות שעשתה המדינה, היתה בחירה של ארבע קרנות שכל אחת מהן תשמש קרן פנסיה ברירת מחדל ושאליה יוכלו מעבידים להפקיד את ההפרשות לפנסיה עבור עובדים שלא יודעים או לא מעוניינים לבחור בעצמם את הקרן. מהי בכלל קרן פנסיה ברירת מחדל? מהם היתרונות של קרנות מהסוג הזה, על פני שאר קרנות הפנסיה וקופות הגמל הקיימות בישראל? בשורות להלן נעסוק בנושא המורחב של קרנות הפנסיה, בצורה תמציתית וברורה.

 

קרן פנסיה ברירת מחדל והמשמעות שלה

קרן פנסיה ברירת מחדל היא, כאמור, קרן פנסיה שהמעביד ישתמש בה כברירת מחדל, להפקדת הכספים שהופרשו לצורך הפנסיה מהשכר של העובד ומקופת המעביד. זאת, בשני מקרים: הראשון – שלעובד אין כבר קרן פנסיה אחרת העומדת לרשותו. והתנאי השני – שאותו עובד לא בחר ולא יודע לנקוב בשמה של קרן פנסיה המועדפת עליו. זאת בדיוק ההגדרה הקולעת ביותר והקצרה ביותר למושג. עם זאת, זה המקום לציין כי קרן פנסיה ברירת מחדל איננה קרן שנוצרה יש מאין. מדובר בקרן פנסיה קיימת, פעילה ורווחית, אשר השתתפה במכרז שיזמה המדינה, הציעה את ההצעה הטובה ביותר והעובדים המפקידים אליה את הפרשות הפנסיה שלהם ייהנו מתנאים מועדפים.

 

היתרונות של קרן פנסיה נבחרת

היתרונות של קרן פנסיה ברירת מחדל  טמונים בעיקר בעמלות הנמוכות מאד שהן גובות, הן מהסכום המצטבר בקרן והן מההפקדה החודשית. מדובר בהפרש משמעותי מאד לעומת קרנות אחרות בכלל ולעומת הסכומים המותרים לגבייה על פי חוק.  ההבדלים הם משמעותיים מאוד, כאשר שום קרן פנסיה שאיננה נמנית עם קרנות הפנסיה הנבחרות איננה מציעה תנאים כאמור לעיל. יתרון נוסף של קרן פנסיה ברירת מחדל טמון בעובדה שהקרנות מהסוג הזה אינן פוסלות שום מצטרף, על רק בריאותי או אחר, מה שמאפשר גם לחוסכים שלא התקבלו בקרנות אחרות להתחיל לחסוך לפנסיה. זה המקום להבהיר, עם זאת, שהעמלות הנמוכות אינן מצביעות על איכות הביצועים של הקרנות הללו. במקרים מסוימים ההיפך הוא הנכון והקרנות הללו נמנות עם הרווחיות ביותר בתחום. חשוב לחזור ולהדגיש כי בחירה נכונה של קרן הפנסיה, היא בעלת משמעות כספית עצומה ויכולה להשפיע מאד על הקצבה החודשית שהחוסך יקבל בסיכומו של עניין.

קופה בצורת חזיר
קופה בצורת חזיר

אולי תאהבו גם את