חיפוש

החזר מס על משיכת קרן פנסיה – כמה יכול להגיע לי?

כל עובד במדינת ישראל, בין אם עצמאי ובין אם שכיר, מחויב להחזיק בקרן פנסיה ולהפריש לקרן סכום מסוים מההכנסות שלו – כך שעם השנים מצטברים

בקרן הפנסיה סכומים שיכולים להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים.

סכומים אלו לרוב ניתן למשוך רק לאחר היציאה לפנסיה, או לשלם מס גבוה במידה והמשיכה מתבצעת לפני.

מתי ניתן לקבל החזרי מס על משיכת קרן הפנסיה?

 

מהי קרן פנסיה ומתי ניתן למשוך כספים ממנה?

קרן הפנסיה מהווה קופת חיסכון, שאליה מחויב כל עובד בישראל להפריש כספים מהמשכורת שלו. מטרת קרן הפנסיה היא לשמש מקור הכנסה לעובד לתקופה שלאחר הגעתו לגיל הפרישה, כך שהוא יוכל לחיות ולהתקיים בכבוד גם לעת זקנה.

ממטרת קרן הפנסיה ניתן להבין שמשיכת הכספים ממנה מתבצעת לרוב רק לאחר ההגעה לגיל הפנסיה, ולאחר שהעובד כבר לא נמצא במעגל העבודה. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם עובדים יבקשו למשוף כספים מקרן הפנסיה מוקדם יותר, לשם מטרות שאינן קיום בכבוד לאחר היציאה לפנסיה.

המדינה לא מעודדת משיכת כספים מוקדמת זו מקרן הפנסיה, ולכן הטילה הגבלה משמעותית על משיכה זו – מס של 35 אחוזים בגין משיכת כספים מקרן הפנסיה שלא כדין. מס זה הופך את המשיכה המוקדמת ללא משתלמת במיוחד, וכך מספר המקרים שעובדים בוחרים למשוך כספים מקרן הפנסיה פוחת.

 

אילו מצבים בכל זאת מאפשרים משיכה מקרן הפנסיה ללא תשלום מס?

ישנם מספר מצבים שמוגדרים בחוק שיאפשרו משיכת כספים מקרן הפנסיה ללא תשלום במס, אך אלו מקרים שמהווים את החריג לכלל. בין מקרים אלו ניתן למנות מצבי הכנסה נמוכה במיוחד (מתחת לשכר המינימום החודשי הקבוע בחוק), הוצאות רפואיות חריגות, נכות של מעל 75 אחוז, מוות של עמית בקרן הפנסיה ועוד.

נוסף למקרים אלו, ניתן למשוך את כספי הפיצויים שבקרן הפנסיה ללא מס במידה והופסקה העסקתו של העובד (עד תקרה של 12 אלף ₪ בכל שנת מס), וכן במקרים שהעובד הינו מעל גיל 67 ובקופת הפנסיה שלו הצטבר סכום של פחות מ- 94 אלף ₪.

 

כיצד ניתן לבדוק את זכאותי להחזרי מס?

את הזכאות לקבלת החזר מס על משיכת קרן פנסיה ניתן לבדוק באתר האינטרנט "הגנה", שבו ישנו מחשבון זכאות מהיר וחינמי, שדרכו ניתן לבדוק ביעילות את זכאותכם להחזרי מס מהמדינה.

במידה ונמצאתם זכאים להחזרי מס, תוכלו להגיש את הבקשה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם, בצירוף של מסמכים ואישורים רלוונטיים המעידים על זכאותכם להחזר המס (למשל, אישור על כך שהנכם עומדים באחד מן התנאים הרשומים מעלה, שמאפשרים לכם למשוך כספים מקרן הפנסיה ללא תשלום מס). את הבקשה להחזרי מס מהמדינה ניתן להגיש גם באופן רטרואקטיבי, עד שש שנות מס אחורנית.

 

שטרות של דולרים

אולי תאהבו גם את

קופת חיסכון
מה היא קרן פנסיה נבחרת

העשור שהתחיל בשנת 2010 היה עשור חשוב מאד, בכל האמור לתחום הפנסיוני. בעשור הזה עצרה ממשלת ישראל הידרדרות שנמשכה שנים ארוכות בתחום וירידה הדרגתית במספר

קראו עוד »