Search

קצבת ילד נכה – המדריך המלא לזכויות המלאות המגיעות לכם

החיים עבור הורים לילדים עם נכות הם קשים במיוחד. השגרה היומיומית הטריוויאלית אינה קיימת, ובמקומה מדובר בקשיים, מכשולים ואתגרים תובעניים במיוחד. הם נזקקים לסיוע כלכלי, רגשי ורפואי באופן צמוד, וישנן קצבאות והטבות המגיעות לאותם הורים שנושאים בנטל המצב. חשוב להכיר את הזכויות המלאות המוענקות להם.

 

סיוע מהמדינה בגדר חובה

ההוצאות הכלכליות של משק בית בישראל הן מהגבוהות בעולם המערבי, על כך אין חולק. אך בבתים בהם ההורים מגדלים ילד בעל נכות ההוצאות מאמירות עוד יותר. מציאות חייהם מורכבת בהרבה משל אחרים, והדאגה הבלתי נגמרת הופכת למועקה של ממש.

לכן, ישנן זכויות רבות, רפואיות וכלכליות, המוענקות להן מטעם מוסדות וגופים שונים במטרה להקל על משק הבית. גמלת ילד נכה, סייעת צמודה, הנחה בחשבונות ותו נכה לרכב, הן רק חלק מההטבות המגיעות להורים לילד בעל נכות.

 

קבלת גמלת ילד נכה

אחת ההטבות הכלכליות המשמעותיות היא קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. מדובר בתהליך ארוך הכרוך בהגשת המסמכים הדרושים לביטוח לאומי, קבלת זימון לוועדה רפואית. בוועדה הרפואית נבדק תפקודו של הילד בביצוע פעולות שונות בהתאם לגיל וסוג הנכות שלו, על מנת לקבוע את שיעור הגמלה וכן למידת ההשגחה לה הוא זקוק.

גובה הגמלה החודשית מביטוח לאומי נקבעת לפי אחוזי נכות. לדוגמה, 50% נכות שווה לקצבה של 1,527 שקלים לחודש, 100% שווה ל3,000 והקצבה עשויה גם להגיע במצבים קיצוניים ל235%, קצבה ששווה 7168 שקלים בחודש.

 

סל הטבות לניידות

גמלת ניידות מתייחסת להורים המתקשים בניוד ממקום למקום יחד עם הילד. עליהם לאבזר את הרכב באמצעים מיוחדים ומכשירים יקרים במיוחד. לכן קיים סל הטבות שנועד לסייע בבעיות ניידות להורים לילד נכה, הכוללים קצבה חודשית, הלוואה לרכישת רכב מתאים והלוואות לרכישת אביזרים ומכשירים לרכב.

 

הטבות בעבודה

הורים לילד נכה רשאים להיעדר ממקום עבודתם עד 18 ימים בשנה בשל טיפול וסיוע לילדיהם, וכן יכולים להשתמש ב18 ימים נוספים של היעדרות על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שצברו לאורך תקופת העסקתם.

 

הנחה משמעותית בחשבונות

הורים לילדים בעלי זכאות לגמלת ילד נכה, יכולים לקבל הנחות משמעותיות בחשבונות החודשיים. למשל בחשבון המים, בו הם מקבלים 3.5 מ"ק מים יותר בתעריף נמוך מאשר שאר האזרחים. כמו כן, הם זכאים בנוסף גם להנחה ניכרת בחשבון החשמל. גם בתשלומי הארנונה ישנה הנחה להורים לילדים בעלי גמלת ניידות או גמלת נכות.

 

שירותי חינוך מיוחד

ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה או ניידות, זכאים לסיוע בשילוב במסגרות חינוכיות כמו גן או בית הספר, כמו שירותי סייעת צמודה, בהתאם למידת ההשגחה לה זקוק הילד במסגרת להחלטת הוועדה הרפואית שקבעה את זכאותו. יש להגיש את הבקשה למחלקת החינוך בעירייה הרלוונטית.

 

לסיכום

ישנן זכויות רבות להם זכאים הורים לילדים בעלי נכות. ההתמודדות עם המציאות המורכבת ולעיתים קשה מנשוא, מקבלת תמיכה מסוימת ויש להכירה על כל הטבותיה וקצבאותיה.

ילד נכה

אולי תאהבו גם את