חיפוש

היתרונות בחוות דעת ממומחה לבית המשפט

חוות דעת מומחה לבית משפט הינה שם המגדיר באופן כללי חוות דעת מקצועיות המוגשות בבית המשפט, ללא קשר לתחום שבו עוסק המומחה. חוות דעת משפטית יכולה להינתן במגוון של תחומים, כגון: רפואה, הנדסה, כלכלה ועוד. ניכר, כי ככל שהמומחה שמגיע לבית המשפט כדי להציג את דבריו, הינו בעלת סמכות גבוהה, כך משקל הדברים שהוא מציג עשוי להיות גדול יותר עבור הכרעת הדין.

 

התבססות על סקרי דעת קהל

סקרי דעת קהל מבוצעים לרוב ע"י כלים מדעיים ומתודולוגיה מקצועית, שאינם תלויים בדעות אישיות וסובייקטיביות ולפיכך, הם נחשבים לכלי חשוב עבור סוגיות שבהן יש שימוש בחוות דעת משפטית. לפיכך, במצבים רבים, חוות דעת משפטית מבוססת ברובה גם על סקרי דעת קהל ובכך היא יכולה להיות קבילה יותר בעיני השופט.

 

החשיבות שבחוות דעת מומחה מטעם בית משפט

במדינת ישראל, בתי המשפט מתייחסים לחוות דעת מומחה בכובד ראש וזאת בשל מעמדו של המומחה כמייצג את בית המשפט (ולא כמייצג גורם חיצוני אחר). על המומחה מטעם בית משפט חלות חובות כלפי בית המשפט, בניגוד למומחים שאינם מטעם בית המשפט. מסיבה זו, בית המשפט רואה במומחה מטעמו כשליח, שדעתו משמעותית ויכולה לסייע בהכרעות של סוגיות בבית המשפט. אם יש לכם צורך, כאן ניתן לבקש חוות דעת מומחה לבית משפט.

 

קריטריונים בהם נדרש לעמוד העד המומחה

בשימוש בחוות דעת מומחה למטרת קובלנות משפטיות, יש לשים לב לדגשים חשובים בנוגע לעד המומחה, על אף שאינם פורמאליים:

  1. העד נדרש להיות מומחה בתחום ספציפי וכן, בעל ניסיון וותק רלוונטיים בתחום.
  2. חשוב שהוא יהיה בעל מעמד ושם.
  3. כדאי לוודא כי לעד יש ניסיון במתן עדות בהליכים משפטיים.
  4. בנוסף, כדאי לוודא כי העד ידע להתבטא באופן רהוט וייצוגי.
  5. כדאי לוודא כי העד יודע להתמודד עם קושיות ו/שאלות שעשויות להגיע מהצד השני שבמשפט.

 

מתי ניתן למנות עד מומחה מטעם בית משפט?

כשבית המשפט דן בסוגיה מסוימת ומתקשה להגיע להכרעה לגביה, בשל פגמים בחוות הדעת של הצדדים המעורבים, הוא יכול לבקש חוות דעת נוספת של מומחה מטעמו, על מנת להכריע בסוגיה. לפיכך, חוות דעת של מומחה מטעם בית משפט מהווה כלי חשוב שיכול לסייע לבית המשפט להכריע בנושאים מסוימים. מינוי של עד מומחה למטרת חוות דעת משפטית עשוי להקל על התהליך המשפטי ולחסוך זמן יקר.

 

לסיכום

במדינת ישראל, מונהגת שיטה אשר לפיה, כל צד בהליך משפטי, רשאי לבסס את טענותיו באמצעות חוות דעת של מומחה והדבר יכול לשמש כראיה בבית המשפט.

חוות דעת משפטית נכתבת ע"י מומחה בסוגיה מסוימת שנשפטת ויתרונותיה של חוות דעת זו מתבטאים ביכולתה להינתן בתחומים משפטיים שונים ובכל זמן. נהוג להשתמש בחוות דעת מומחה ככלי שיכול לפתור בעיות ולסייע בהכרעת פסקי דין מסוימים שהליכים משפטיים וכיו"ב.

אייקון של חוות דעת רפואית
אייקון של חוות דעת רפואית

אולי תאהבו גם את